Time for a change

Ondanks het economisch herstel staat nog steeds meer dan 12% van de alle kantoorruimte in Nederland leeg. Het gaat beter met de kantorenmarkt dat is waar, maar dan wel met name in de grote steden. De oorzaak hiervan is helaas niet een toenemende vraag maar meer een gevolg van de onttrekking / transformatie van verouderde kantoorpanden. Toch overheerst in de pers het positieve sentiment over het aantrekken van de kantorenmarkt waarbij door makelaars en ontwikkelaars al gesproken wordt over schaarste. Wat betekent dit alles eigenlijk voor u als kantoorgebruiker?

De bedrijfshuisvestingsmarkt kenmerkt zich door een ongelijk speelveld. Door de jaren heen heeft de aanbodzijde (makelaars, adviseurs, ontwikkelaars en beleggers) zich verder geprofessionaliseerd.  Echter aan de vraagzijde is er relatief weinig veranderd. Zo is menig kantoorgebruiker alleen dan met huisvesting bezig als er zich een incident voordoet zoals ruimtegebrek of de afloop van een huurovereenkomst. Zonder gedegen kennis van de markt is het dan best lastig schakelen, zeker als er ook nog eens de nodige tijdsdruk op staat. U heeft ondersteuning nodig maar wie kunt u vertrouwen?

Hoe selecteert u eigenlijk een makelaar of huisvestingadviseur? Op prijs, kwaliteit en referenties of ook op leveringsvoorwaarden en op het uitsluiten van mogelijke conflicts of interest? U beseft dat door mogelijke strijdige belangen en gebrek aan transparantie  deze keuze voor u lang niet altijd eenvoudig is.

Rietmeijer SA adviseert kantoorgebruikers bij het opstellen van hun (her)huisvestingstrategie en de selectie & contractering van de bij implementatie benodigde partijen. Hiermee leggen wij de basis voor succesvol huisvestingsprojecten die passen binnen de door u opgestelde kaders en besparen wij u niet alleen tijd maar ook veel geld. Onze jarenlange ervaring en algehele onafhankelijkheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

Maar wij doen meer. Zo beschikken wij over een uitgereid R&D programma dat in het teken staat van kennisdeling en innovatie voor kantoorgebruikers. Deze informatie wordt vrij en zonder verplichtingen aan kantoorgebruikers ter beschikking gesteld. Waarom? Omdat wij geloven in het belang van een verdere professionalisering van de gehele huisvestingsmarkt en dat dit alleen zal plaatsvinden als kantoorgebruikers zich kritischer gaan opstellen. En daar helpen we u en anderen graag bij, ook als dat van ons een extra inspanning vergt.